Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Χριστός Ανέστη!Ανάσταση είναι και η ψυχή δεν είναι τώρα μοναχή 
καθώς εχτές και πρώτα!
Κάποιος βαδίζει στο πλευρό, της απαλαίνει το σταυρό, 
σπογγίζει τον ιδρώτα...

Γ. Βερίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: