Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Ακηδία...


"Ακηδία είναι η πνευματική παραλυσία των δυνάμεων της ψυχής (ο πνευματικός λήθαργος) με συνέπεια την αδιαφορία για κάθε πνευματικό αγώνα, όπως προσευχή, νηστεία και γενικά αδράνεια ως προς την πιστή τήρηση της ζωής του Ευαγγελίου.
Αυτή η ψυχική ακηδία αντανακλά τα συμπτώματά της και στο σώμα αφού ο άνθρωπος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική ύπαρξη, ώστε να εννοούμε την ακηδία σαν ψυχοσωματική αδυναμία και αποχαύνωση.
Ας προσέξουμε διότι η ακηδία είναι πνευματική ή δαιμονική κατάσταση και δεν πρέπει να μας οδηγήσει στη σκέψη "όταν έχω όρεξη θα ξαναβρώ τον εαυτό μου" διότι η αναβολή θα σε ρίξει ακόμη πιο κάτω και πιο μακριά από το Θεό. Η λύση είναι η προσευχή (αναζήτηση της βοήθειας του Θεού) και η ταχεία ανόρθωση όπως-όπως μέχρι να ξαναβρούμε τη ρέγουλά μας!
Αν θέλουμε τώρα την αιτιολογία και τις συνέπειες της ακηδίας ας ανατρέξουμε στον13ο Λόγο τους Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Εκεί αναφέρει ότι μια από τις ολέθριες συνέπειές της είναι η ανυπακοή προς τον πνευματικό πατέρα..."

από π. Αν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: