Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012"...Θα πρέπει να αποδεχτώ όχι μόνο το γεγονός ότι η μαθητεία της ασκήσεως προκαλεί πολύ πόνο, αλλά και ότι αυτός ο πόνος διαρκεί. Πρέπει να σταματήσω να αμύνομαι σε κάτι τέτοιο. Το μυστικό βρίσκεται στην αποδοχή..." μ. φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: