Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012Το να έχεις άποψη είναι καλό. 
Το να την υποστηρίζεις καλύτερο. 
Το να την αιτιολογείς και την τεκμηριώνεις κάλλιστο. 
Το να την μεταβάλεις και να την αλλάζεις θεάρεστο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: