Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012"Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η αλήθεια. 
Η αλήθεια είναι υπεράνω της ασφάλειας και της αναπαύσεως..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: